Onorarii si modul de stabilire al acestora

Pentru activitatea profesională, S.C.P.A. Adrian Pop, Avram, Marozsan și Asociații are dreptul să perceapă onorarii. Onorariile se stabilesc de comun accord cu clienții. Onorariile sunt stabilite în raport de dificultatea, amploarea sau durata cazului. Stabilirea onorariilor avocațial depinde de fiecare dintre următoarele elemente:
 • 1. timpul și volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau activității solicitate de client
 • 2. natura, noutatea și dificultatea cazului
 • 3. importanța intereselor în cauză
 • 4. împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedică pe avocat să accepte un alt mandat, din partea unei alte persoane, dacă această împrejurare poate fi constatată de client fără investigații suplimentare;
 • 5. notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experiența, reputația și specializarea avocatului;
 • 6. conlucrarea cu experți sau alți specialiști impusă de natura, obiectul, complexitatea și dificultatea cazului;
 • 7. avantajele și rezultatele obținute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de avocat;
 • 8. situația financiară a clientului;
 • 9. constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acționeze pentru a asigura servicii legale performante.
Onorariile pot fi stabilite astfel:
 • 1. onorarii orare;
 • 2. onorarii fixe (forfetare);
 • 3. onorarii de succes;
 • 4. onorarii formate din combinarea criteriilor de mai sus;
Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă de unități monetare cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care o prestează clientului Onorariul fix (forfetar) constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează sau, după caz, le prestează clientului. Onorariul de succes constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreună cu onorariul orar sau fix.