Drept Civil

Este cea mai vasta ramura a dreptului si vizeaza, cu titlu exemplificativ, litigii referitoare la:

  • Persoane: capacitate de folosinta, capacitate de exercitiu, actiuni de stare civila, declarare judecatoreasca a mortii, punere sub interdictie, curatela, tutela.
  • Drept de proprietate publica si privata: dobandirea, constituirea, pierderea, apararea dreptului de proprietate, dezmembramintele dreptului de proprietate, actiuni de carte funciara.
  • Obligații: actiuni in raspundere civila delictuala (raspundere pentru fapta proprie, raspunderea pentru animale, raspunderea pentru vicii ascunse, raspunderea pentru lucruri, raspunderea pentru minori), actiuni in raspundere civila contractuala, modalitati de transmitere si transformare (cesiune de creanta, novatie), modalitati de stingere (darea in plata), prescriptie.
  • Contracte: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, contract de intretinere, contract de inchiriere, contract de mandat.
  • Succesiuni si testamente: dezbatere succesiune, partaj succesoral, reductiune a liberalitatilor excesive, stabilire calitate de mostenitor legal sau testamentar, stabilire masa succesorala, anulare sau suplimentare certificat de mostenitor.
Experienta noastra te poate ajuta

Programeaza acum prima vizita